Aanmelden 

 

Alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen van de basisschool een aanmeldingsformulier (een uitzondering vormen de leerlingen die ten noorden van de Waal wonen, zij kunnen een aanmeldingsformulier bij onze school opvragen of tijdens de Open Avond of Open Dag invullen).

Leerlingen die kiezen voor Notre Dame kunnen het aanmeldingsformulier vanaf woensdag 21 februari tot en met uiterlijk maandag 5 maart op school inleveren. Dat kan bijvoorbeeld op de Open Avond op donderdag 22 februari of de Open Dag op zaterdag 24 februari. Opsturen per post mag ook, maar dan dient het aanmeldingsformulier uiterlijk op maandag 5 maart in ons bezit te zijn.
 
Loting

Havo Notre Dame start met zes basisgroepen van maximaal 20 leerlingen. Wanneer er geloot moet worden gelden de volgende voorwaarden en regelingen: 

  • Leerlingen die zich op Notre Dame hebben aangemeld doen mee aan de loting.
  • Broers en zussen van (oud)leerlingen van Notre Dame worden, als zij zich op Notre Dame hebben aangemeld, met voorrang geplaatst. Dit geldt ook voor kinderen van personeels- en bestuursleden van onze school. Vervolgens geldt de normale toelatingsprocedure. 

 
 

 


 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld