Extra ondersteuning

 Aanmeldingsprocedure voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
                                                            
Havo Notre Dame streeft ernaar om alle leerlingen die het talent, de wens en de cognitieve mogelijkheden hebben om de havo met goed gevolg af te kunnen sluiten, die kans ook te bieden. Daarbij streven we naar een goede balans tussen leerlingen die wel en leerlingen die geen aparte ondersteuning nodig hebben.

Door onze kleinschalige opzet en de wens om leerlingen zo goed mogelijk persoonlijk en op maat te kunnen ondersteunen, willen wij graag samen met u onderzoeken of wij de ondersteuning kunnen bieden die uw zoon of dochter nodig heeft. Om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de extra ondersteuningsbehoefte, vinden wij het prettig om al voor de aanmelding met u in gesprek te gaan. U kunt daarvoor contact opnemen met Gerien Schrieven


            

 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld