Durfcursus

 

Faalangst
Het hele schooljaar door werken leerlingen aan allerlei taken. Deze worden vaak met een toets afgesloten. Zo krijgen docenten, leerlingen en ouders zicht op de mate van beheersing van de leerstof. Het is bijna onvermijdelijk dat leerlingen rond een toets spanning merken. Dat is niet erg, want de motor van presteren loopt voor een groot deel op deze spanningsprikkel. De vraag is wél of de spanning het resultaat gunstig of ongunstig beïnvloedt. Als een leerling door ‘schoolstress’ een slechter resultaat behaalt dan voor haar/hem haalbaar is, kan er sprake zijn van faalangst. Leerlingen die in hun presteren of functioneren op school belemmerd worden door faalangst kunnen baat hebben bij een groepstraining. Deze training leert hen faalangst te herkennen en aan te pakken, door o.a. gedachten- en ontspanningsoefeningen.
Op basis van indrukken van docenten, informatie van de basisschool en de uitslag van de schoolvragenlijst, nodigen we sommige leerlingen uit klas 1 uit om aan eze training (de “Durfcursus”) mee te doen. Aan de ouders wordt hiervoor om toestemming gevraagd. Het gaat om 6 bijeenkomsten van ca. 2 lesuren, één keer per week aansluitend op de lesdag.
In de Durfcursus wordt geleerd hoe je anders om kunt gaan met faalangst op cognitief, motorisch en sociaal gebied. Voorafgaand aan de cursus is er een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de betreffende leerlingen en hun ouders; erna is er een afzonderlijk evaluatiegesprek met elke deelnemer en diens ouders. Ook zijn er informatiefolders beschikbaar voor zowel leerlingen als ouders.


Examenvrees

 

Voor leerlingen uit klas 5 die te maken hebben met ongezonde spanningen voor
het eindexamen, is er een aparte training om hen beter voor te bereiden voor het
examen.
In het eindexamenjaar wordt de kroon op de schoolloopbaan gezet. Helaas levert
dit jaar voor een aantal leerlingen veel spanningen op. Interesse in de leerstof en
rustig doorwerken is vervangen door een grote prestatiedruk. Het is erop of eronder in dat jaar. Dat geldt niet meer alleen voor het einde van het laatste jaar.
Door de instelling van schoolexamens is het diploma weliswaar niet uitsluitend
afhankelijk van een momentopname, maar staat de leerling wel het hele jaar onder een constante examendruk. Sommige leerlingen groeien bij zo’n uitdaging, anderen hebben daar last van. Sommige leerlingen hebben door teveel aan spanning grote moeite te laten zien wat ze waard zijn. 

Bij hen is er een kloof tussen ‘wel kunnen’ maar ‘niet opleveren’. Dat heet examenvrees. Daarom wordt voor klas 5 een training gegeven om beter te leren omgaan met examenvrees. Op basis van indrukken van leraren en de uitslag van de ETAV-vragenlijst (die na de eerste toetsweek wordt afgenomen) besluiten de trainers na gesprekken met de betrokken leerling of hij/zij al dan niet in aanmerking komt voor deelname aan de training. De ouders worden hiervan via hun zoon/dochter op de hoogte gesteld. De training bestaat uit ongeveer vijf bijeenkomsten. Vóór de examenvreestraining wordt voor de betreffende leerlingen en hun ouder(s) een informatieavond georganiseerd

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld