Studievaardigheden

 

In klas 1 wordt veel aandacht besteed aan het leren ‘leren’, omdat de meeste kinderen op de basisschool minder met huiswerk te maken hebben gehad, vooral niet dagelijks en voor meerdere vakken tegelijk. Onderwerpen als ‘het invullen van de agenda’, ‘plannen’, ‘woordjes leren’ en ‘mindmappen’ komen dan aan bod. Ook in de vaklessen komen deze vaardigheden aan bod. 


Na klas 1 blijven de studievaardigheden van de leerlingen belangrijk. Hoewel het duidelijk is dat leerlingen gaandeweg een eigen leerstijl ontwikkelen, houden we steeds in de gaten of een verkeerde aanpak misschien leidt tot mindere prestaties.

 

In klas 2, 3 en 4 houden de mentoren en vakdocenten de diverse vaardigheden in het oog. In mentorlessen blijft al die jaren aandacht voor zaken als plannen, samenvatten, presenteren enz. Het ontwikkelen van deze zogenaamde “competenties” is belangrijk voor het succesvol doorlopen van de Tweede fase, maar wordt ook in het vervolgonderwijs als onontbeerlijk beschouwd.

 

Werkwijzers en andere handige hulpmiddelen

 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld