Zorg Advies Team

 

Op onze school is een EZAT actief. Het team bestaat uit:
 

  • Een schoolarts: mevr. J. Roelofs
  • Een verpleegkundige: mevr. E. Brons
  • Een maatschappelijk werkster: mevr. S. Ebbers
  • Een orthopedagoge: mevr. M. Braat
  • Een medewerker van jeugdzorg: mevr. M. Heerze
  • Een leerplichtambtenaar: mevr. M. Gieling
  • Namens de school: mevr. G. Schieven (coördinator zorg)

Het Intern Zorg Advies Team (IZAT) adviseert en ondersteunt de mentoren, de teamleiders en de schoolleiding bij de zorg voor leerlingen. Als een mentor of docent in de omgang met leerlingen zaken tegenkomt waar hij of zij niet zelf een oplossing voor heeft, wordt eerst het Intern Zorg Advies Team ingeschakeld. Leerlingen worden dan binnen dat team besproken. Naar aanleiding van deze bespreking kan een doorverwijzing naar

 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld