Ziekmelding/ afwezigheid

 

Klik hier voor het formulier voor de absentiemelding in Word.

Klik hier voor het formulier voor de absentiemelding in pdf.

Klik hier voor het formulier om verlof aan te vragen in Word.

Klik hier voor het formulier om verlof aan te vragen in pdf.

 

Bij schoolverzuim gelden de volgende afspraken:
1. In geval van ziekte geven ouders/verzorgers dat z.s.m. telefonisch door.
2. Als een leerling op school ziek wordt, zoeken wij telefonisch contact met thuis. Lukt dat niet, dan sturen wij een e-mail om te melden dat de leerling naar huis is gegaan. In beide gevallen krijgt de leerling dit formulier mee, waarbij het onderstaand stukje bij A is ingevuld.
3. Zodra de leerling weer beter is en op school komt, levert hij/zij dit formulier in bij de receptie. Het dient te zijn ingevuld bij B en ondertekend.
4. Bezoek aan tandarts/dokter e.d. kan telefonisch of via dit formulier gemeld worden, bij voorkeur voorafgaand aan de afspraak. Hiervoor is ruimte bij punt C.
5. Voor andere soorten van schoolverzuim, bijvoorbeeld bij verzoeken om verlof vanwege familieomstandigheden, is dit formulier niet toereikend. U dient het verlof via het formulier ‘Aanvraag verlof’ (te vinden op de site) aan te vragen bij de afdelingsleider: Kiki Goessens  (klas 1,2,3a en 3b) of Jeanine Petronilia  (klas 3c, 3d, 4 en 5).

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld