Ouderraad

 

Ouderraad schooljaar 2018-2019

 

 

Eerste rij onder van links naar rechts: Heleen Graat, Susan Karam-Derksen, Marlies Kemper, Stefan Verkooijen

Tweede rij v.l.n.r.: Ed van Loon, Janet van der Donk, Germine Meuwissen, Annalies Jansen,    Marlou Klaver
Derde rij v.l.n.r.: Sjoerd Quint, Erwin Basten, Jolanda Theeuwes, Rick Wagenaar, Reinald op den Buijs
Achterste rij v.l.n.r.: Gea Pasker, Sheila Boerakker, Paul Braam, Mischa Wieland 

 

BLOG

 

Grote betrokkenheid
Dat veel ouders betrokken zijn bij de Notre Dame blijkt onder meer uit de grote belangstelling voor de ouderraad (OR). Nog nooit was de groep zo groot, 20 ouders met een ruime afvaardiging uit alle leerjaren. Een mooie start bij de eerste vergadering van dit schooljaar. Zie ook de foto van de nieuwe ouderraad.

 

Eigenwijs leren
Die betrokkenheid blijkt ook als het gaat over de eerste ervaringen met ‘Eigenwijs leren’ dat in leerjaar 1 en 2 is ingevoerd. In de herfstperiode komt een eerste evaluatie. Wat opvalt, is dat 1e jaars het nieuwe systeem goed oppakken. Dat geldt ook voor de 2e jaars, maar er zijn ook leerlingen die hier (nog) moeite mee hebben. Ze moeten erg wennen aan de verandering.


Binnenkort wordt het besluit genomen of leerjaar 3 en 4 volgend schooljaar overgaan op het ‘Eigenwijs leren’. Een van de voorwaarden is dat leerjaar 4 geen risico loopt met het oog op de examens.


In leerjaar 4 en 5 merken ze inhoudelijk weinig van de veranderingen. Wat zij vooral lastig vinden is dat een aantal ruimten waar zij veel gebruik van maken zoals de mediatheek, kleiner is geworden. Er wordt gekeken hoe dit gevoel van ‘territoriumverlies’ opgepakt kan worden.


Ook voor docenten was het live gaan, na drie jaar voorbereiden spannend. De praktijk is altijd weerbarstig! De betrokkenheid van docenten is heel groot en teams zoeken steeds naar goede oplossingen, ook dat past bij ‘Eigenwijs leren’!

 

Nieuw telefoonbeleid
Alle leerlingen en waarschijnlijk ook hun ouders zijn betrokken bij het nieuwe telefoonbeleid. Bij de voorbereiding zijn veel scenario’s de revue gepasseerd. Een onderwerp waarover de meningen ook behoorlijk uiteen liepen. Wel was duidelijk dat de aanvang van het nieuwe schooljaar hét moment was om te starten met een nieuw beleid. Bij aanvang gaf het (veel) gemor, vooral bij de oudere leerlingen. Maar nu, een paar weken verder, werpt het nieuwe beleid zijn vruchten af. Tijdens de lessen liggen er geen mobieltjes meer op tafel en is de afleiding door het mobieltje flink afgenomen. Er vinden goede gesprekken plaats over dit onderwerp tussen leerlingen en docenten. Leerlingen begrijpen de maatregel, maar blijven niet enthousiast. Controle en handhaving blijven dus nodig. Notre Dame is een van de koplopers, bij steeds meer scholen en opleidingen wordt de mobiel uit de klas verbannen.

 

Van alles wat

Ubburch: De beoogde planning van de nieuwbouw is niet haalbaar. Asbest in het huidige pand heeft voor vertraging gezorgd. Maar met inzet en betrokkenheid van school en de gemeente is de verwachting dat eind februari/begin maart 2019 het nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen.

 

Lenteschool: deze vindt weer plaats in 2e week van de meivakantie. De zomerschool vervalt. De OR adviseert dat leerlingen een goed overdrachtformulier van school meekrijgen waarin het persoonlijke (leer)doel voor de leerling helder is omschreven.

 

Rekentoets: de toets is in leerjaar 4 maar telt niet mee voor het examen.
Gebruik laptop: gaat in alle leerjaren goed, behalve in het 5e. Daar is dit nog onvoldoende geïntegreerd in lesstof en veel vakken werken niet met laptop, een mechanisme dat zichzelf in stand houdt.

 

Examenbundels: bij sommige vakken zat een examenbundel het in boekenpakket, en bij enkele vakken moeten deze zelf worden aangeschaft. Kan een onverwacht hoge uitgave zijn voor ouders. School heeft een eigen fonds (Theo Joosten pot) om ouders hierin te ondersteunen. Dit kan via de mentor aangevraagd worden.

 

De volgende vergadering van de ouderraad is woensdag 21 november 2018

 

Jolanda Theeuwes, lid van de ouderraad
 

 

Let’s Talk About Sex!

 

Ik weet nog hoe het gesprek met mijn ouders (lees moeder) ging over seksualiteit eind jaren 70. In de huidige tijd zou ik dat zeker als ‘awkward’ omschrijven.

 

Praten over seksualiteit met pubers? “Ik kan alle info van internet halen” of “Mam, dat weet ik al lang!” geven onze kinderen aan. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Als lid van de ouderraad vind ik het geweldig dat we aanstaande donderdag 12 april Theatergroep Playback om 19.30 uur hebben weten te strikken met hun interactieve programma: Bedtime Stories. Dit mag je echt niet missen! Playback staat garant voor humor en hilariteit. Op luchtige wijze krijg je als ouder deskundige informatie die je zeker gaat helpen bij je gesprek met je zoon of dochter over seksualiteit en liefde. Je kan je nog steeds aanmelden via info@notredame.nl .

 

Het organiseren van de themabijeenkomst is niet het enige waar wij ons als ouderraad over buigen. Natuurlijk is tijdens onze laatste overleg veel aandacht geschonken aan het nieuwe onderwijsconcept. Een klein team van docenten heeft zelf mogen ervaren hoe dit systeem in Zweden werkt! Het is een mooie en spannende ontwikkeling voor de Notre Dame, die we op de voet volgen en waar we vertrouwen in hebben.

 

De ouderraad is betrokken bij de open dagen van de Notre Dame, ook dit jaar zijn deze weer supergoed bezocht en heeft dit geleid tot veel aanmeldingen. Maar er zijn vanzelfsprekend ook kleine ergernissen waar wij als ouderraad aandacht voor vragen; het vullen van Magister of de toetsen in de week voorafgaand aan de proefwerkweek. Hier wordt constructief over gesproken en leidt ook tot gerichte acties.

 

Zo… ik heb nu het nummer van Salt-N-Pepa in mijn hoofd, dus deze ga ik op Spotify maar eens luisteren. Ik hoop jullie aanstaande donderdag te zien op onze themabijeenkomst, tot dan!

 

Marion Maassen
Lid ouderraad Notre Dame

 

 

Spannende week!


Op 7 februari was er een vergadering van de ouderraad. Tijdens zo`n vergadering komen er behoorlijk wat thema`s voorbij en zo nu en dan zijn er ook gasten aanwezig. Deze avond mochten we Marij van Deutekom als speciale gast verwelkomen. Al is gast in dit geval niet het juiste woord aangezien wij toch echt te gast zijn op “haar” school.


Marij kwam deze avond, onder andere, om toelichting te geven over de implementatie van het nieuwe obnderwijsconcept. Juist in deze week zal er door de docenten gestemd worden over het taakbeleid en een positieve stemming is natuurlijk van groot belang! Gezien alle aandacht die wordt besteed aan de uitrol van het nieuwe onderwijsconcept, waaronder het taakbeleid en het curriculum, twijfel ik echter niet aan een goede afloop van de stemming. Al blijft het natuurlijk lastig aangezien er op dit moment nog niks tastbaars is. Gelukkig groeit het aantal antwoorden onder de button Notre Dame vernieuwt in hoog tempo. Bijna alle denkbare vragen zijn inmiddels hier te vinden!


Natuurlijk zijn er meer onderwerpen die op de agenda staan, zoals de zeer geslaagde actie voor Movement on the ground. Er is behoorlijk wat geld opgehaald en dankzij het initiatief van docenten en leerlingen was er zeer sfeervolle kerstmarkt. Deze is zelfs verfilmd! De organisatie van Movement on the ground was zo blij met alle inspanningen dat zij hebben aangegeven dat ze Notre Dame in maart willen bezoeken!


De internationale uitwisseling is inmiddels halverwege en tot nu toe is alles goed verlopen. In april zullen de derdejaars naar hun adres in Spanje, Italië of Hongarije gaan. Een spannende tijd voor de leerlingen en misschien toch ook een klein beetje voor de ouders van deze leerlingen!


Na de zeer geslaagde thema-avond van vorig jaar is er voor dit jaar gezocht naar een nieuw spraakmakend thema. Inmiddels is duidelijk dat de thema-avond plaatsvindt op 12 april en om het thema ook echt inhoud te geven is contact gezocht met de interactieve theatergroep Playback. Er zal door Playback op geheel eigen wijze worden gepraat over seksualiteit! Dit kan niet anders dan een zeer interessante avond worden!
 

Erwin Basten, lid van de ouderraad

 

Gedoe komt er toch wel


Dit is de titel van een boek dat ik voor een opleiding heb gelezen. Het gaat over organisatieverandering. Kort samengevat komt het er op neer dat een organisatieverandering altijd gedoe geeft. Iedere verandering eigenlijk! Er is niks mis met gedoe, als je maar zorgt dat het juiste boven tafel komt.


Notre Dame staat voor een grote verandering. De nieuwe visie op leren resulteert in een nieuw onderwijsconcept dat volgend schooljaar in groep 1 en 2 wordt geïntroduceerd. Het docententeam wordt nu volop getraind, ouders worden geïnformeerd en er is veel dialoog over de komende veranderingen. Ook in de ouderraad is dit een belangrijk thema. Het is goed om te weten dat de school een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden heeft gemaakt. Die heeft u al ontvangen. En binnenkort staat alle informatie ook op de website van school.


Verassend groot bleek het animo voor de internationale uitwisseling! Veel derdejaars hebben zin in dit spannende avontuur. Er waren meer aanmeldingen dan plaatsen en dat gaf wat gedoe. Maar dankzij de inzet en creativiteit van de mensen die de uitwisseling organiseren is er voor iedereen een plek.


Het startgesprek tussen leerling, mentor en ouder bij aanvang van het schooljaar is goed ontvangen. Het vraagt van alle deelnemers een andere rol. De leerling die wordt uitgedaagd regie te nemen, de docent en ouder luisteren actief en stellen ondersteunende vragen. Klinkt eenvoudig. Maar nog niet voor iedereen. Dat komt vast wel, we gaan het leren door te doen.


Ieder jaar organiseert de ouderraad in april een thema-avond. De evaluatie (inclusief mogelijke onderwerpen) van vorig jaar was handig en fijn; in korte tijd waren we er uit. Het thema blijft nog even geheim. Een ding is zeker, het is een interessant, informatief, leerzaam en ook wel hilarisch onderwerp. En ook een met veel gedoe! Houd de aankondiging van de ouderraad in het nieuwe jaar goed in de gaten.


Jolanda Theeuwes, lid van de ouderraad

 

De school vindt een goede samenwerking met ouders belangrijk. Omdat de vorming van het kind het resultaat is van de totale opvoeding, dient er een goede afstemming te zijn tussen de ouders en de school. Elke ouder heeft verschillende mogelijkheden om het contact met de school te onderhouden en kan daardoor de individuele belangen van zijn of haar kind behartigen. Er zijn echter aspecten van algemene aard die door de Ouderraad besproken worden in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding. Doel van de Ouderraad is de belangen te behartigen van de ouders en hun kinderen in hun relatie tot de gehele school. De Ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond over een actueel thema dat school en ouders bezig houdt. Over het tijdstip en onderwerp zult u nog nader worden geïnformeerd.

Samenstelling ouderraad
De Ouderraad bestaat uit +/- vijftien leden. Uit hun midden worden een voorzitter en een secretaris gekozen. Het streven is om minimaal twee oudervertegenwoordigers te hebben van elk leerjaar op basis van vrijwilligheid. Selectie van kandidaat-leden heeft plaats in overleg tussen schoolleiding en de voorzitter van de ouderraad. Criteria zijn leerjaar/klas, geografische herkomst en een zo evenwichtig mogelijke man/vrouw verdeling. Nieuwe leden worden al voor de eerste vergadering uitgenodigd. De Ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en informeert ouders via de website over de onderwerpen die zijn besproken.

 

Leden van de ouderraad 2018 - 2019

 • dhr. Sjoerd Quint (voorzitter) tel: 024 - 3578545
 • dhr. Erwin Basten
 • mevr. Sheila Boerakker
 • dhr. Paul Braam
 • mevr. Janet van der Donk
 • dhr. Rolf van Geel
 • mevr. Heleen Graat
 • mevr. Annalies Jansen
 • mevr. Susan Karam-Derksen
 • mevr. Marlies Kempers
 • mevr. Marlou Klaver
 • mevr. Marion Maassen
 • mevr. Germine Meuwissen
 • mevr. Gea Pasker
 • mevr. Jolanda Theeuwes
 • dhr. Stefan Verkooijen
 • dhr. Rick Wagenaar
 • dhr. Mischa Wieland 

 

Namens school: dhr. Ed van Loon tel. 024 3229337 / 06 44496249

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld