Stichting Leergeld Nijmegen


Voor sommige ouders is het financieel niet haalbaar om hun kinderen mee te laten doen aan buitenschoolse sport of culturele activiteiten. Ook schoolkosten, zoals de ouderbijdrage en schoolreizen, zijn soms niet op te brengen. Voor deze gezinnen kan Stichting Leergeld ondersteuning bieden zodat ook deze kinderen gewoon kunnen meedoen. Ze helpen kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar die in Nijmegen wonen en van wie de ouders een laag inkomen hebben.
Indien u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt, meld u zich dan aan als cliënt. Na een huisbezoek kan men beoordelen of de stichting de ouderbijdrage en de rekeningen voor sport en cultuur voor u kan gaan betalen.
Bent u al cliënt bij Stichting Leergeld, neem dan tijdig contact op (ouderbijdrage voor de zomervakantie, cultuur/schoolreizen in september van het nieuwe schooljaar).


Contact: 024-3237644 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur
info@stichtingleergeldnijmegen.nl
www.leergeldnijmegen.nl

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld