Bestuur en dagelijkse leiding

Op Notre Dame zijn bestuur en toezicht helder gescheiden zoals de Code
Goed Onderwijsbestuur voorschrijft. Feitelijk betekent dit dat het bestuur de
toezichthoudende rol vervult en de directeur de bestuurlijke rol.

 

Bestuur / Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht van St. Augustinus Stichting wordt gevormd door:
De heer E.R.J. van Aalzum, voorzitter
Mw. S.M.E. Deenen, penningmeester
De heer mr. V.N. van Waterschoot, lid
Mevrouw drs. E.C.H. Willemsen, lid
Mw. F.P. van Geijsel, lid

 

Dagelijkse leiding:
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van Mevrouw drs. M.J.F. van Deutekom, directeur/bestuurder. 

 

 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld