Goed bezig! 

 

Notre Dame ondersteunt actief goed gedrag: schoolwide positive behavior, intervention and support (SWPBIS).

 

Een goede (werk)sfeer in de klassen, waarin er vertrouwen is en leerlingen respect voor elkaar hebben, is voorwaarde voor de ontplooiing van elke leerling. Om er voor te zorgen dat er op school een goede werksfeer is, zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt op allerlei gebieden die in elke ruimte van de school terug te vinden zijn. Deze verwachtingen worden aan het begin van een schooljaar aangeleerd en regelmatig herhaald.
In de mentorenteams houden we intensief in de gaten hoe het gaat met die (werk)sfeer in de klassen. Daarin stellen we drie achterliggende doelen waaraan in de klassen gewerkt wordt:

1. In de klas hoort iedereen er bij.
2. In de klas is er respect voor elkaar.
3. In de klas heerst er orde en is er een goede organisatie en structuur.

In de mentorenteams worden deze drie doelen besproken op structurele basis; in hoeverre worden ze gehaald in de klassen en wat er moet gebeuren om ze te halen? Op de poster hieronder staan de gedragsverwachtingen van onze school.

 

 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld