Profiel

 

Havo Notre Dame des Anges is een kleine school, maar in meer dan één opzicht een grote havo. Notre Dame is de enige categorale havo van Nederland. Onze school is een onafhankelijke, eigenzinnige eenpitter, die samenwerkt met anderen waar mogelijk. De school heeft 570 leerlingen, die we graag als individu zien en waarderen. Daarnaast spreken we elkaar aan op onderlinge verbondenheid en gezamenlijk vastgestelde doelen. In het schoolklimaat zijn veiligheid en betrokkenheid kernbegrippen. Het onderwijs wordt verzorgd in een vriendelijke en open sfeer. Een betrokken team weet jaar in jaar uit samen met de leerlingen goede resultaten te behalen, zodat we met recht en trots kunnen spreken van een kwaliteitsschool. Het goede schoolklimaat, het sterke streven om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen en de korte lijnen in de organisatie zijn belangrijke kenmerken die daaraan bijdragen. De schoolleiding heeft een directe betrokkenheid bij de onderwijspraktijk.

 

De school is gevestigd in Ubbergen bij Nijmegen. Het schoolgebouw staat op een bijzondere locatie, midden in de natuur, op de grens van platteland en stad. De leerlingen komen vanuit de hele omgeving. Dit leidt in de leerlingenpopulatie tot een aangename mix van achtergronden. De school heeft een rijke geschiedenis van meer dan honderd jaar, maar staat met beide benen in de tegenwoordige tijd. Halverwege het schooljaar 2010-2011 is een compleet nieuw gebouw gerealiseerd, dat dankzij de hulp en ondersteuning van provincie, gemeente en veel milieuorganisaties, op een duurzame en bijzondere wijze is ingepast in de omgeving. Daarbij zal tevens de omgeving opnieuw worden ingericht als buitengewoon natuurgebied. 

 

De school wil zich verder ontwikkelen als een leer- en leefgemeenschap van leerlingen en medewerkers. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid enerzijds en goede ondersteuning en begeleiding anderzijds. We zien daarbij het proces dat leerlingen doorlopen als parallel aan het proces dat het team doorloopt. We hechten waarde aan een grote inbreng van medewerkers bij het ondersteunen van het leerproces van leerlingen.

We verwachten van onze docenten grote betrokkenheid en flexibiliteit; oprechte interesse in leerlingen en onderwijs en een permanente bereidheid om te leren.

We bieden een bijzondere, kleinschalige en prettige werkomgeving met bijzondere collega’s en leerlingen waar we trots op zijn.

 

 

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld