Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen en mededelingen per klas

Klik voor de actuele roosterwijzigingen op de naam van je klas

Klas 1:Geen mededelingen
Klas 2:Geen mededelingen
Klas 3:
Klas 4:Klas 4 CKV: Jullie krijgen les in de LO lesgroepen

4.1 A10

4.2 B4

4.3 B10

4.4 B3
Klas 5:- Sinds het carnaval is C4 een stiltewerkplek geworden voor havo 5.
Van het 2e tot en met het 8e lesuur kun je daar terecht om in stilte te werken.
Meestal wordt er gesurveilleerd. Maak er gebruik van!
- Dinsdag 17 maart herkansing KLT EN 1ste en 2e uur in A10.

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld