Notre Dame Vernieuwt

 

Notre Dame start met een nieuw onderwijsconcept: Eigenwijs leren - Leren op eigen wijze. Waarom?

 

Leerlingen zijn verschillend  en hebben niet allemaal dezelfde behoeftes. Waar de ene leerling meer tijd nodig heeft voor een vak, heeft de andere leerling juist aan minder tijd genoeg. Leerlingen verschillen, wat betreft tempo, de manier waarop ze het beste leren, de vakken of vakgebieden waar ze meer of minder affiniteit mee hebben of goed in zijn.


In het huidige systeem zitten leerlingen in een groep die voor het grootste deel op hetzelfde moment toetsen krijgt, naar een volgend jaar overgaat, iets afsluit als hoofdstuk of onderwerp in vrijwel hetzelfde tempo en vaak op dezelfde manier, of dat nu met een voldoende is of met een onvoldoende.


Daarmee doen we geen recht aan leerlingen en wat ze nodig hebben. Sterker nog, het werkt vaak de- motiverend. Dat willen we in de toekomst anders doen, zodat leerlingen meer dan nu krijgen wat ze nodig hebben. We hebben besloten ons onderwijs anders in te richten, waarbij niet de visie op onderwijzen centraal staat, maar de visie op leren. Onderwijs waarbij de leerling verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leerproces. Onderwijs met een hoog leerrendement waarbij de leerling goed wordt voorbereid op de toekomst en de vaardigheden krijgt die hij nodig heeft om gelukkig te kunnen zijn en vanuit zelfkennis en zelfvertrouwen een bijdrage kan leveren in de huidige snel veranderende wereld.


Een projectgroep van betrokken docenten heeft gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept. Het nieuwe onderwijsconcept bleek sterke overeenkomsten te hebben met het concept van Kunskapsskolan in Zweden. Het wordt daar al jaren zeer succesvol uitgevoerd. Kunskapsskolan is een uit Zweden afkomstig onderwijsmodel voor scholen die werken vanuit het concept van gepersonaliseerd leren. Dit onderwijs stelt persoonlijke ambities en leerstrategieën van de leerling centraal en organiseert het onderwijs daaromheen. En nietandersom. Deze visie op leren spreekt Notre Dame bijzonder aan. Het model lijkt heel erg op wat op Notre Dame zelf al was ontwikkeld. Daarom is besloten om dit onderwijsconcept integraal in te voeren in het schooljaar 2018-2019 in het eerste en tweede leerjaar.


Belangrijke kernwaarden van Notre Dame, gestructureerd werken, korte lijnen en een warme sfeer, gekend zijn als persoon, een positieve mindset naar leerlingen en hoge verwachtingen, dat alles denken we te versterken met het nieuwe onderwijsconcept. Wat we toevoegen is meer uitdaging in het onderwijs en in het onderwijs beter aansluiten bij wat de leerling nodig heeft.

Meer focus op doelen, goede coaching, minder werkstress.

 

Kijk voor meer informatie op:

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld